Технически спецификации

Технически изисквания за интерфейсите за свързване на устройства към мрежата на „Дилис Груп" ЕООД (Редакция 2 / Януари 2009 г.)

 

Tози документ съдържа кратко описание на техническите характеристики на интерфейса Ethernet, който се използва за осъществаване на свързаност на крайни далекосъобщителни устройства в мрежата на „Дилис Груп” ЕООД, с цел предоставяне на услуги от страна на „Дилис Груп” ЕООД. В качеството си на лицензиран оператор на обществена далекосъобщителна мрежа „Дилис Груп” ЕООД си запазва правото да променя и допълва информацията по този документ за да поддържа актуални и достатъчни технически характеристики на интерфейсите за предоставяне на услуги към клиенти. Информацията се предоставя съгласно въведената у нас Директива 1999/5/ЕС, Закона за далекосъобщенията и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Изисквания за публикуване на интерфейсите Стр.1
2. Позоваване Стр.1
3. Дефиниции Стр.2
4. Описание Стр.2
5. За контакти и информация

Стр.3

ФИГУРИ И ТАБЛИЦИ

1.  Фигура 1: Схема на конектор RJ45  Стр.2
 2.  Таблица 1: Характеристики на интерфейса  Стр.3

 

1. Изисквания за публикуване на интерфейсите
Съгласно S.I. 240 of 20011 и EG 201 730-1 за Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE), операторите на обществени далекосъобщителни мрежи се задължават да публикуват точни и достатъчни техническите изисквания за интерфейсите за свързване на устройствата към техните мрежи, преди да направят обществено достъпни предлаганите от тях услуги. За да се изпълни това задължение, този документ съдържа необходимата информация по специфициране на мрежовите интерфейси и наличните услуги.

2. Позоваване
(1) Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council of 9th March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.

страница 1 от 3

(3) ETSI TR 101 730 Publication of interface specification under Directive 1999/5/EC; Guidelines for describing analogue interfaces.
(4) ETSI TR 101 730 Access and Terminals (AT); Digital access to the public telecommunications network; publication of interface specification under Directive 1999/5/EC; Guidelines for describing digital interfaces. (
5) ETSI EG 201 838 Electromagnetic Compatibility and Radio spectrum matters; Publication of interface specifications under Directive 1999/5/EC; Guidelines for describing radio access interfaces.

3. Дефиниции
Дефинициите и съкращенията в този документ са взаимствани от ETSI TS 123 002 (release 1999).

4. Описание
Ethernet интерфейс

Разглежданият интерфейс се използва за осъществяване на свързаност между крайни клиентски далекосъобщителни устройства и мрежата на „Дилис Груп" ЕООД с цел предоставяне на услуги от страна на „Дилис Груп" ЕООД. Ethernet интерфейсът покрива група мрежови приложения, която се основава на стандартизирания мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 и публикуван от Institute of Electronic and Engineers.

Fast Ethenet 100BaseTX - отговаря на 802.3u, Fast Ethenet 100BaseTX спецификацията (IEEE 802.3u).

Гигабитови интерфейси:
1000BASE-T е гигабитов етернет стандарт, използващ медна преносна среда. В съответствие е с IEEE 802.3ab стандарта.

1000BASE LH/LX GBIC (Gigabit Interface Converter) е в пълно съответствие с IEEE 802.3z стандарта. Интерфейсите, които осъществяват тази двупосочната комуникация между „Дилис Груп" ЕООД и клиентите на 10 или 100 Mbps могат да работят в два режима – half или full duplex. Един и същи интерфейс се използва за комуникация посредством стандарт 10Base-T (съгласно регламентациите на IEEE 802.3) и 100Base-Tx (съгласно регламентациите на IEEE 802.3u), и при използването на стандарт 1000Base-T (IEEE 802.3ab)

ТАБЛИЦА 1: Характеристики на интерфейса

Характеристики IEEE 802.3 спецификации
10Base-T 100Base-T
Преносна скорост на данните (Mbps) 10 10/100
Максимална дължина на сегмента (m) 100 100
Тип на преносна среда Категория 3 или по-висока Категория 3 или по-висока
Импеданс (Ohms) 100 100
Конектор RJ45 RJ45

страница 2 от 3

Физическата преносна среда отговаря на TIA/EIA-568-B стандарта,
категория 5 или 6, UTP усукана двойка, с максимална дължина 100 м., като се
използва накрайник RJ45.

scheme
Фигура 1: Схема на конектор RJ45

За контакти и информация:

Запитвания, относно техническите въпроси, регулирани в този документ, можете да
отправяте към:
информационния отдел на „Дилис Груп” ЕООД
тел: +359888269676
+359879425253
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

страница 3