Постигнатите стойности на параметрите за качество на предоставяните услуги

                                                                                                                                                              2023 г.

                             Параметри за качество на предоставяните услуги от “Дилис Груп” ЕООД

Мрежа/Услуга

Параметър

Измерване

2021 година

2022 година

2023 година

Мeрnа единица

Стандартизационен документ

Фиксирана мрежа,

Доспъп до интернет

Време за първоначално свързване към мрежата

Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99 % от заявките

2 дни

2 дни

2 дни

дни

ETSI EG 202 057-1

Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента

99.5 %

99.5 %

99.5 %

%

Фиксирана мрежа,

Доспъп до интернет

Процент повреди

на линията за

достъп

Съотношение между броя на повредите на абонатната линия и средния брой на абонатните линии

0.22 %

0.21 %

0.19 %

 %

ETSl EG 202 057-1

Фиксирана мрежа,

Доспъп до интернет

Време за отстраняване на повреди

Времето, за което са отстранени най-бързите

80 % и 95 % от валидните повреди по абонатните линии

до 3 часа

до 3 часа

до 3 часа

 часа

ETSl EG 202 057-1

Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок, определен в договора с клиента

100 %

100 %

100 %

%

Фиксирана мрежа,

Доспъп до интернет

 

Процент на жалбите относно коректност на сметките

Съотношение на сметките. за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки

0 %

0 %

0 %

%

ETSl EG 202 057-1

 

Фиксирана мрежа,

Доспъп до интернет

Двупосочно

закъснение

Времето между първия бит,

подаден в мрежата от ползвателя, и първия бит

пристигнал при ползвателя през мрежата

3 ms

3 ms

3 ms

ms

ITU-T Y.2617

Фиксирана мрежа,

Доспъп до интернет

Колебание на

 закъснението

Колебание между  максималното и минималното закъснение за определен период от време

0,25 ms

0,25 ms

0,25 ms

ms

ITU-T Y.2617

Фиксирана мрежа,

Доспъп до интернет

 

Загуба на пакети

Отношение на броя на загубените пакети и общия брой на пренесените пакети за определен период от време

0,009 %

0,009 %

0,009 %

%

 

ITU-T Y.2617